Sa nakaraang dalawang taon, Ako ay nabigyan ng pagkakataon at prebilehiyo na makapagsilbi bilang City Councillor ng Ward 5. Maraming matagumpay na proyekto ang ating naisulong nitong nakaraang taon at nais Kong ibahagi ang mga pangyayari Sa loog ng ating komunidad at lungsod bilang pagsusuri sa aking ikalawang termino. Nagpapasalamat ako sa mga emails, sulat, tawag, pag uusap at mga mungkahi na inyong ibinihagi sa amin. Ang inyong konktribusyon ay Ang patuloy na magpapaunlad sa ating komunidad.

Ang ilan sa proyekto na aking pinangunahan at ginanmpanan kasama kaya at Administrasyon ng Siyudad kasama na:

 • Ang makibahagi sa napakamatagumpay na pagdidiriwang ng Fiesta Filipino sa Olympic Plaza.
 • Nakilahok sa Philippine Festival Council of Alberta ng pag lulunsad ng 2020 Alberta Filipino Leadership Conference bilang pagsuporta nitong loyal ng inisyatibo.
 • Nagtaguyod para sa mga pagbabago sa Mortgage Stress Test para gawing abot-kaya Ang pabahay sa mga Calgarians at muling makapagtrabaho Ang mga Tao.
 • Isinulong ang mas malinaw at pantay na proseso sa pagbabadyet para sa apat na taong business plan at badyet ng lungsod.
 • Pagtitiyak na Ang ating komunidad ay may sapat na Lugar para sa mga Parke na magtutugon sa mga pangangailangan ng ating mga residente.
 • Pagkakaroon ng kinakailangang ruta ng mga bus na planado at mas pinalawak para tugunan Ang pangangailan ng mga residente.
 • Patuloy na pagsulong para sa intilasyon ng aprobado at kinakailangang outdoor artificial turf field sa Genesis Centre.
 • Pamumuno ng Foothills Athletic Park Redevelopment Assessment Committee upang matulungan pagkakaroon ng kinakailangang multi-multisport fieldhouse sa ating lungsod.
 • Paglalagay ng mga bagong traffic lights, crosswalks, at traffic-calming na mga hakbang upang maisulong Ang dagdag na kaligtasan ng komunidad
 • Pagsusuri sa plano ng pensyon ng lungsod upang matiyak ang pagpapanatili, kakayahang umangkop at pagiging Patas.
 • Pagtataguyod para sa malinis na mga komunidad sa pamamagitan ng pagho-host ng aking pangalawang taunang Ward 5 Community Clean Up na may higit sa 600 mga boluntaryo na lumahok.
 • Pagtataguyod para sa pagpapatuloy ng Low Income Transit Pass at para sa paggawa ng libretto transit para sa mga may edad na 70+ at mga hindi pa 18 anyos.
 • Patuloy na nakikipagtulungan sa Lungsod ng Pangangasiwa upang makabuo ng isang bagong diskarte sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-usap sa etnically magkakaibang mga lugar ng lungsod.
 • Nagsulong ng matagumpay na Public Safety and Community Violence Townhall na May higit sa 200 katao Ang dumalo .
 • Tumawag para sa transparency tungkol sa pananalapi sa likod ng pakikitungo para sa isang bagong Event Centre (Arena).
 • Binuksan Ang Bagong Northeast Calgary Skatepark sa Genesis Centre.
 • Inilunsad ng Ward 5 Sports Council upang mapagsamasama Ang ibat-ibang grupo ng laro sa Calgary.
 • Nagsalita laban sa kontrobersal na Bill 21 ng Quebec kasama Ang pormal na resolusyon na inaprobahan ng Konseho.
 • Tumayo laban sa pagtaas ng karahasan ng baril sa Northeast ng Calgary sa pamamagitan ng paghingi ng ibat-ibang solusyon.
 • Sumulong para sa nakaplanong Future Ward 5 Recreational Facility at Library upang maisama bilang isang priyoridad sa pagpopondo.
 • Ipinapatuloy Ang Chai with Chahal Kung saan Ang mga residente at negosyante ay nakipagugnayan sa akin ukol sa mga bagay na mahalaga sa kanila.
 • Nagtatrabaho kasama ang mga pinuno ng komunidad upang magsagawa ng paglilinis sa buong ward at sa aming mga parke.

Sa kalagitnaan ng aking termino bilang iyong kinatawan sa Konseho, hinihikayat ko kayong makisali sa ilan sa maraming magagandang inisyatibo na nagaganap sa paligid ng Ward 5. Sa pamamagitan ng suporta at masigasig na pakikilahok ng aming miyembro ng komunidad, tayo ay nakakagawa ng mahuhusay at matagumpay na mga hakbang para sa ating lahat.

Ang iyong Boses ay Mahalaga!

Mangyaring manatiling nakikipag-ugnay sa aming tanggapan sa ward05@calgary.ca o bisitahin ang aking website sa GeorgeChahal.ca.

Salamat sa isang kasiya-siyang taon at Maligayang Bagong Taon!

Taos-puso,
George Chahal