ANTICIPATION – AN UNDERESTIMATED SKILL THAT SPELLS THE DIFFERENCE BETWEEN SUCCESS VS. FAILURE

0
461

In this column I always strive to share with you simple traits that can pave the way to a satisfactory and harmonious life.  It’s not rocket science, just a sensible and practical way of meeting and resolving challenges.  This is borne out of lessons learned through past experiences, some logical reasoning, and a large dose of humane reaction and understanding of the situation at hand.  

This is where anticipation comes in – a gentle, composed and calculated mindset of how things can turn out. It’s a crisp and unmuddled focus of a reasonable result.  Paranoia or exaggerated imagination is not in the equation as this can wreck what would otherwise be a successful result.  Let’s take the example of driving a vehicle. For seasoned drivers, it’s an automatic reflex to moving a vehicle from one point to another with no mishap and within the rules of good driving.  It makes good sense to familiarize yourself with the route,  or better yet do a dry run especially with the new unknown route.  In this way, anticipation kicks in where you position yourself in traffic lanes for possible turns.  This is a  simple procedure, yet in the hustle and bustle of everyday life, it’s taken for granted that you can miraculously maneuver the lanes.  

It helps too that you can anticipate possibilities in a particular situation.  Consider pros and cons and the alternatives should the original action not pan out.  I’m positive most of us already practice this skill.  If so, this is just a gentle reminder when lapses happen.

 

Dito naman po sa ating sailing wika o Tagalugan, ay pag – usapan  natin ang halaga ng pananaw ng maaaring mangyari.  Depende po sa ano ang gusto nating mangyari.  Kanya – kanya po ng sagot batay sa ating pansariling gustong kahinatnan.  Isa na po ang pag -aasawa, ang pagpili ng sing – irog na magiging kasama habang buhay.  Kung minsan po ay naririnig natin ang salitang “Bahala na, total meron naman riyang divorce, de kung hindi magkasundo eh, maghiwalay”.  Madali pong sabihin nguni’t kayraming naaapektuhan ng gayong desisyon.  Merong masaya, nguni’t karamihan ay malungkot lalo na ang anak o kabataan na nawalan ng matibay na pundasyon sa kanilang paglaki.  Gabay at pag – aaruga ng magulang ang isang matibay na dahilan ng pag suong sa pag – aasawa.  Malumanay na paalala lang naman po ito.  “Bato – bato sa langit, ang matamaan, ay huwag magagalit.”

Magawi naman po tayo sa mga payak at simpleng asal sa kapuwa na tila nalilimutan at naipag – wawalang bahala.  Gaya na lamang po ng pasasalamat tuwing may kabutihan o magandang asal na tinanggap.  Ngiti man o tuwirang pagsambit ng taos na Salamat ay sapat na sa taong nag – alay ng tulong o pagpaparaya.  Isa pa rin ay ang pagbibigay ng karapatang ‘feedback’  o ‘acknowledgement’ sa maganda at pinaghirapang Gawain, ‘Performance’, o madalas,  ay makahulugang ‘Speech’ na kinapulutan ng aral at paghanga.  Napakasarap po sa taong nagbigay ng anumang ‘prtformance’ ang madinig ang taos na ‘feedback’.  Pakiusap lang po na gawin natin itong pasasalamat at feedback na para bagang ‘second nature’ sa atin – spontaneous at instantaneous.  Ito po ang tinatawag na Win – Win o Wagi tayong lahat tungo sa pagiging tunay na makatao at ‘humane’.  Nasasabi ko lang po ito dahil tayo pomg lahat ay galing sa ubod ng kabutihan at pagmamahal.  Katiwasayan at kapayapaan sa inyong lahat! Hanggang sa muli nating pagsasama….