MESSAGE

0
452

Malugod kong binabati ang ating mga kababayan at kaibigan sa Alberta at Saskatchewan ng isang Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon.  Sa nakalipas na taon ay marami tayong dinaanan na pagsubok. Ngunit sa tulong ng mga nagmamalasakit na Pilipino at Fil-Cans ay nasagot namin ang halos lahat ng paghamon upang mapaglingkuran ang dumadami nating komunidad dito sa dalawang probinsiyang hurisdiksyon ng Philippine Consulate Calgary bagamat kakaunti ang oras at tao sa aming Konsulado.  Mayroon pa rin kaming pagkukulang, tulad ng pagsagot ng telepono at email.  Sa susunod na taon po ay pagsisikapan naming punuan ang mga ito.

The increase of Filipino migrants and temporary foreign workers in both Alberta and Saskatchewan have put new pressures on the workload of the Consulate. So has the closure of our Honorary Consulate in Edmonton.  To maintain and improve the level of our service to the public, the Consulate will embark on more consular outreaches for next year and will be open for service at least one Saturday every other month.  And with the hoped-for increase in the staff and resources for the office more plans can be realized in 2018 to serve our public, assist the community in raising its profile and heightening the cultural and economic ties between the Philippines and the Provinces of Alberta and Saskatchewan.

It is hoped that our friends and partners in the community will continue to lend their support to the Consulate in the coming year so that we can achieve our common goals.  Once again, a heartfelt thank you and a Merry Christmas and Happy New Year to all.

 

Julius Torres

Consul General